תושבת לאחסון מחשב מתחת לשולחן

שרטוט CPU-01_8x17x19_01.pdf
מדריך הפעלה
רוחב 17″
עומק 8.5″
גובה 19″

אחסון מחשב בהתקן מתחת לשולחן


  • מותקן לרגל שולחן, עגלה או מערך ציוד
  • מחשבים רגילים במידות רוחב 17.78 ס״מ – 22.86 ס״מ ומידות גובה 35.56 ס״מ – 50.8 ס״מ כך שנותר מרחק להתאמה
  • רוחב 15.24 ס״מ – 27.94 ס״מ

 

Name

SKU

Model