שולחן עם התקן כפול למסכים

שרטוט IC483036_S_1620_2F_00_0_F_000_02.pdf
מדריך הפעלה
רוחב 30″
עומק 36″
גובה 48″

שולחן עבודה עם שתי זרועות מסכים

  • מדף עילי
  • שני התקני מלחציים
  • זרועות מסך #AFC02
  • זרוע מקלדת #KA6000
  • מגש מקלדת #TR200 כולל מגש עכבר נשלף
  •  מדף תחתי צמוד
  •  שני גלגלי 5 ס״מ זוגיים

  

Name

SKU

Model