עגלת מסך פלזמה עם מספר מדפים ומתקן לשני מסכי מחשב

שרטוט SNU_263065-03.pdf
מדריך הפעלה
רוחב
עומק
גובה