כיסוי למסילת תלייה על הקיר

שרטוט 772484_pdf.pdf
מדריך הפעלה
רוחב – 3.56 inches
עומק – 0.5 inches
גובה – 2.5 inches