תא אופקי ננעל למחשב

שרטוט CPU-LB-180518-01a.pdf
מדריך הפעלה
רוחב
עומק
גובה

תא אופקי עם דלת ננעלת למחשב

  • מיוצר ממתכת חזקה כולל דלת ורשת אוורור
  • פתחים בצידו האחורי של התא מאפשרים השחלת כבלים נוחה
  • דלת ננעלת לאבטחה מוגברת
  • ניתן להתקנה על גבי שולח 

Name

SKU

Model