שולחן עם זרוע מסך

שרטוט IC362039_B_S_7001_F_0_T_F_01.pdf
מדריך הפעלה
רוחב 36 “
עומק 30 “
גובה 39″

עמדת עבודה נוחה וחזקה

  • התקן מלחציים למדף עילי
  • זרוע מסך #AFC02
  • זרוע מקלדת swing lift #KA7001
  • מדף תחתי צמוד
  • גלגלי 5 ס״מ זוגיים 

Name

SKU

Model