שולחן מחשב חוסך במקום

שרטוט IC363036_S_1620_00_2F_0_B_000_01.pdf
מדריך הפעלה
רוחב 36 “
עומק 30 “
גובה 36 “

שולחן עבודה מעולה בעיצוב מתקדם

  • מדף עילי
  • שני התקני מלחציים #AFC02 לזרועות מסך
  • זרוע מקלדת # KA6000
  • מגש מקלדת #TR200 כולל מגש עכבר נשלף
  • מדף תחתי צמוד
  • גלגלי 10 ס״מ 

Name

SKU

Model