שולחן מודרני לעמדת עבודה משרדית

שרטוט
מדריך הפעלה
רוחב
עומק
גובה