עמדת עבודה למחשב

שרטוט 772339_SR603073_04.pdf
מדריך הפעלה
רוחב
עומק
גובה