עמדת עבודה למחשב נייד עם זרוע ומגש לקיר

שרטוט 772150_pdf.pdf
מדריך הפעלה
רוחב – 16 inches
עומק – 17 to 30 inches
גובה – 24 inches

התקן קיר למחשב נייד

  • גובה ההתקן: 60‪.‬9 סמ’
  • המחשב הנישא מוצב על מגש שמידותיו 40‪.‬6 סמ’ רוחב על 30‪.‬4 סמ’ עומק כולל ידית
  • שני חורי חבק
  • זרוע AFCZ566-01 כולל ניהול כבלים 

Name

SKU

Model