עמדת עבודה חוסכת מקום

שרטוט IC483072_B_S_0_0_0_F_T_B_0_01.pdf
מדריך הפעלה
רוחב 48 “
עומק 30 “
גובה 72 “

ארונית rack לציוד אודיו ווידאו בעיצוב מודרני

  • Flipper cabinet # FC
  • Middle shelf
  • Swing lift Keyboard Arm # KA7001
  • CPU Holder # CPU-05
  • מדף תחתי צמוד
  • גלגלי חמישה ס״מ כפולים 

Name

SKU

Model