עגלת מחשב ניידת

שרטוט MLCD400-01.pdf
מדריך הפעלה
רוחב 26.25 “
עומק 30 “
גובה 64.5 “