עגלת מחשב לשירות בתי חולים

שרטוט
מדריך הפעלה
רוחב
עומק
גובה