עגלת טלוויזיה ניידת

שרטוט XLCD200-011-KB-CPU101_02.pdf
מדריך הפעלה
רוחב
עומק
גובה