מגש למקלדת מחשב עם זרוע מתארכת

שרטוט 772495_pdf.pdf
מדריך הפעלה
רוחב – 17.5 inches
עומק – 6 to 25 inches
גובה – 11.5 inches