התקן שולחני להצבת שני מסכים

שרטוט AFCZ5-00-02-DMC-18P-01.pdf
מדריך הפעלה
רוחב
עומק
גובה

זרוע מסך בהתקן מלחציים שולחני

  • שני מחזיקי מסך
  • עמוד בהתקן מלחציים 

Name

SKU

Model