התקו חבק לזרוע מסך כפולה

שרטוט AFCPOLE2-OPPOSITE-M-01A.pdf
מדריך הפעלה
רוחב
עומק
גובה 40 “

  • מחזיק לשני מסכים
  • התקן עמוד – חבק כולל פתחים להשחלת כבלים 

Name

SKU

Model