מעמדים רצפתיים למחשב

<<

<<

מעמד למחשב רצפתי מעמד רצפתי למחשב

מעמד רצפתי למחשב מתוצרתנו – סדרת מוצרים חדשה של עמדות עבודה מקובעות לרצפה המאפשרות ניצול טוב יותר של חלל העבודה, גישה נוחה ובטיחותית לנתונים עבור המפעיל בחדר נוח יותר, מזמין ומרווח יותר. בהתאם לדרישות מפרט ההתקנה שלך, ניתן ליישם מגוון תצורות בהתקן הרצפה של עמדת העבודה. הבסיס נייח ומקובע במקומו. מעמד רצפה למסך, מקלדות, ומחשבים שאת גובהם ניתן לכוונן על גבי מסילה מאובטחת.

שרטוטFM62_2F_2AFC7808K_4C_00-01.pdf מדריך הפעלה רוחבBase footprint: 18 " wide עומקBase footprint:...
שרטוטhinge scaling page1.pdf מדריך הפעלה רוחב עומק גובה
שרטוט772453_FM62_FZ_SH_KB_CAB_C_01.pdf מדריך הפעלה רוחב30 " עומק24 " גובה62 "
שרטוט772287_FPP_64_1Z_1ZKB_C1_01.pdf מדריך הפעלה רוחב עומק גובה64 "
שרטוטFM62_1F_1AFC7808K_1C_1WB_00-03.pdf מדריך הפעלה רוחב עומק גובה
שרטוט772323_FM62_1F_WS2416_1KB_1C_1WB_00-01.pdf מדריך הפעלה רוחב עומק גובה
שרטוטFM62_AFC7810_12_C_01.pdf מדריך הפעלה רוחבBase footprint: 18" wide עומקBase footprint: 18"...
שרטוטFP200-1F-1RKB-1SH-02.pdf מדריך הפעלה רוחב עומק גובה60"
שרטוטFP100-1F-1KBZ-1SH-02.pdf מדריך הפעלה רוחב עומק גובה