• 2
עמדת עבודה למחשב
שולחן עבודה לחדר בקרה
בחירת צבע: