מעמד למחשב רצפתי

מעמד רצפתי למחשב

מעמד רצפתי למחשב מתוצרתנו - סדרת מוצרים חדשה של עמדות עבודה מקובעות לרצפה המאפשרות ניצול טוב יותר של חלל העבודה, גישה נוחה ובטיחותית לנתונים עבור המפעיל בחדר נוח יותר, מזמין ומרווח יותר. בהתאם לדרישות מפרט ההתקנה שלך, ניתן ליישם מגוון תצורות בהתקן הרצפה של עמדת העבודה. הבסיס נייח ומקובע במקומו. מעמד רצפה למסך, מקלדות, ומחשבים שאת גובהם ניתן לכוונן על גבי מסילה מאובטחת.

מעמד רצפתי למחשב | מעמד לרצפה
 • 11
עמדת מחשב תעשייתית
בחירת צבע:
 • width: Base footprint: 18" wide
 • height: 62"
 • depth: Base footprint: 18" deep
התקן רצפה עם ארונית
בחירת צבע:
 • width: 30 "
 • height: 62 "
 • depth: 24 "
מחשב מקובע לרצפה
בחירת צבע:
עמדת מחשב עם בסיס רצפה
בחירת צבע:
 • width: Base footprint: 18 " wide
 • height: 62 "
 • depth: Base footprint: 18 " deep
עמדת מחשב מסוג זקיף לרצפה
בחירת צבע:
התקן רצפה למערכת מחשב קומפלט
בחירת צבע:
עמדת מחשב בהתקן עמוד
בחירת צבע:
 • width:
 • height: 64 "
 • depth:
התקן רצפה למחשב עם בסיס ריבועי
בחירת צבע:
 • width:
 • height: 60"
 • depth:
התקן רצפה נייח לעמדת מחשב
בחירת צבע:
 • width:
 • height: 64"
 • depth:
התקן עמוד רצפה לעמדת מחשב עם מתג מעצור חרום
בחירת צבע:
 • width:
 • height: 60"
 • depth: